Vad är plöjning?

Vad är plöjning?

Vad är plöjning?

Jordbearbetning genom plöjning med hjälp av en traktordragen plog. Fältet brukades som åkermark och plöjning skedde runt högarna. Runstenen påträffades år 1938 vid plöjning i en åker.

När använder man Kultivator?

Kultivator är en typ av harv med glesa pinnar som bearbetar jorden djupt. Används för att bekämpa ogräs såsom kvickrot genom att riva sönder rötterna. Kultivatorn används efter skörden och innan plöjningen. Kultivatorn ersätter plogen för de lantbrukare som använder plöjningsfri odling.

Har plogen en?

Spets: Bidrar till stabilitet i sidled och medför att mindre kraft behövs för att lyfta tiltan. Skär: Den del av plogen som skär loss tiltan. Vändskiva: Den del av plogen som vänder tiltan upp och ner. Ofta är det utformningen av denna del av plogen som avgör om den är bra eller dålig.

Finns i plog?

Den innebär att man genom att föra en plog framåt i jorden lyfter upp remsor (tiltor) av matjordsskiktet och lägger tillbaka dem upp-och-ned. Syftet med att plöja är luckra upp jorden samt att påskynda förmultning av det gamla rotlagret och växtrester, bekämpa ogräs samt motverka spridning av växtsjukdomar.

Hur många hektar plöjer man i timmen?

Plogen gör bäst arbete i cirka åtta kilometer i timmen på fastmarksjordar och nio-tiokilometer i timmen på mulljordar. Då vänds tiltorna och jorden ned på ett bra sätt. Kör man snabbare blir inblandningen av växtmaterial sämre och så slits dessutom plogkropparna betydligt mer.

Relaterade inlägg: