Varför vattenrening?

Varför vattenrening?

Varför vattenrening?

Genom att filtrera ditt eget dricksvatten kan du undvika hälsofarliga kemiska föroreningar, läkemedelsrester och tungmetaller – både det som kommer från föroreningar i naturen och från vattenledningarna. Vi tycker att rent och hälsosamt vatten ska vara en självklarhet för alla.

Hur fungerar ett enskilt avlopp?

Ett fullt fungerande enskilt avlopp i sin enklaste form består av en slamavskiljare och efterföljande biologisk rening, vilket kan bestå av en infiltrations– eller markbäddsanläggning. Alternativt en biobädd där hela reningsprocessen är inbyggd i en tank.

Hur kommer vattnet till vattenverket?

Vårt dricksvatten kommer ifrån ytvatten eller grundvatten, alltså från sjöar och åar eller från vatten som finns nere i marken. Det finns olika typer av vattenverk där vattnet renas från växter, partiklar och ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten.

Vad innebär det att ha enskilt avlopp?

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc.

Hur avgränsas allmänt vatten från enskilt?

Som huvudregel går gränsen mot allmänt vatten 300 meter från strandlinjen på fastlandet eller på en minst 100 meter lång ö. På de platser där det 300 meter från strandlinjen inte är djupare än 3 meter (med undantag för isolerade djuphålor, se SOU 1947:47 s.

Relaterade inlägg: