Varför man inte ska ha cykelhjälm?

Varför man inte ska ha cykelhjälm?

Varför man inte ska ha cykelhjälm?

Att inte använda cykelhjälm är helt enkelt inte värt risken, och något du kommer ångra om olyckan väl är framme. Enligt NTF så drar en cykelhjälm ner risken för huvudskador till hälften.

Varför är det viktigt att ha hjälm?

En cykelhjälm är ett viktigt skydd för cyklister. Hjälmen skyddar cyklistens huvud i händelse av en olycka. En huvudskada kan uppkomma redan när cyklisten faller. Det bästa skyddet får man av en hjälm som är rätt storlek och som sitter bra på huvudet.

Vad är den främsta anledningen till att en del mopedförare inte använder hjälm?

De största säkerhetsriskerna vid mopedkörning (alla åldrar) Minst fyra av tio omkomna i mopedolyckor åren saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället. 50 procent av mopederna i dessa olyckor var trimmade. Inget barn under 18 år som kört moped i de undersökta dödsolyckorna var alkoholpåverkad.

Hur viktigt är det med Mips?

MIPS imiterar kroppens eget sätt att skydda hjärnan. När huvudet utsätts för ett snett islag kan hjärnan röra sig i cerebrospinalvätskan, vilket minskar kraften som hjärnan utsätts för. Detta system har kopierats in i hjälmen. I en hjälm med MIPS-teknologin är inner- och ytterskal separerade av ett lågfriktionsskikt.

När blev det lag på cykelhjälm i Sverige?

Bakgrund. Sedan den 1 januari 2005 finns en regel i Trafikförordningen (SFS , 6 kap. 4§), om att den som är under 15 år och färdas med cykel måste använda cykelhjälm. Redan vid införandet av lagen så sågs den av kritiker som tandlös.

Måste man ha hjälm?

Finns det hjälmtvång? Sedan 2005 är det lag på att barn under 15 år måste bära hjälm när de cyklar på en tvåhjulig cykel. Trafiksäkerhetsorganisationen NTF driver på för att lagen även ska gälla vuxna cyklister.

Varför sker mopedolyckor?

70 procent av de mopedolyckor som sker är singelolyckor och då handlar det oftast om halt väglag, trottoarkanter, rullgrus, ojämnheter i vägen eller svårighet att hantera fordonet. Men även höga farter på trimmade moppar är en stor risk. – Många trimmar sina mopeder, med eller utan sina föräldrars tillåtelse.

Vad är Rotationsskydd?

Rotationsskydd fungerar som ett extra inre skal i hjälmen. Det är ett inre skal som har en viss rotationsacceptans och fördelar därmed kraften vid sneda islag och rotationsvåld. Med MIPS reduceras nedslagskraften med upp till 40 procent jämfört med en hjälm utan MIPS.

Är Hövding säkrare än vanlig hjälm?

Hövding 3 fick bäst testresultat 2020, både för stötupptagning och vid sneda islag. En begränsning är att den inte skyddar när huvudet träffas direkt av ett föremål utan att du faller av cykeln.

Relaterade inlägg: