Vad är fördel med att använda insulinpump istället för insulinpenna?

Vad är fördel med att använda insulinpump istället för insulinpenna?

Vad är fördel med att använda insulinpump istället för insulinpenna?

Behandling med insulinpump. En insulinpump är en liten insulinbehållare som doserar insulin till kroppen i små doser, dygnet runt. Med en insulinpump får du en jämn tillförsel av insulinet hela tiden och du behöver inte sticka dig varje gång du ska ta insulin.

Vem kan få insulinpump?

Användning av insulinpump ska övervägas hos vuxna med typ 1-diabetes om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt: Personen har kvarstående HbA1c ≥ 70 mmol/mol eller inte har uppnått individuellt HbA1c-mål, trots optimerad självkontroll.

Hur mycket kostar insulin i Sverige?

I Sverige är insulin gratis. Det är inte blodtryckssänkande medel som många diabetiker också tar men kostnaden för receptbelagda läkemedel subventioneras genom det så kallade högkostnadsskyddet.

Hur man ger insulin med penna?

En insulinpenna innehåller en insulinampull och en doseringsenhet. Olika pennor används till basal- och bolusinsulin. Insulin injiceras i fettvävnaden under huden (subkutant) på buken, låren eller skinkorna. Pennkanylerna som används är extra tunna, så det märks knappt när man sticker in dem.

Varför använder man Pennkanyl?

Stickskyddade pennkanyler minskar risken för stickskador drastiskt. Går det att se till att vårdpersonalen har tillgång till eller alltid har med sig stickskyddade pennkanyler som används om man behöver hjälpa någon patient att ta insulin?

Vilken huvudsaklig effekt har insulin?

Insulinet kommer ut i blodet och når kroppens alla vävnader och celler. Det binder till speciella receptorer på cellytan som gör att cellerna aktivt tar upp glukos från blodet så att det kan förbrännas eller lagras. På så sätt sjunker blodsockerhalten och lagren av glykogen och fett byggs upp.

Relaterade inlägg: