Vad ska LDL kolesterolet ligga på?

Vad ska LDL kolesterolet ligga på?

Vad ska LDL kolesterolet ligga på?

Gränsen för vad som är en önskvärd halt av LDL och HDL tillsammans brukar vara högst 5,0 millimol per liter. Gränsen för en önskvärd halt av de blodfetter som kallas triglycerider brukar vara högst 2,0 millimol per liter. Högre halter av blodfetter än gränsvärdena ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Vad är högt LDL kolesterol?

LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein) är det "dåliga" kolesterolet som transporterar fettämnen från tarmen och runt i kroppen och som kan bilda avlagringar på insidan av blodkärlen. Höga nivåer av HDL skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar medan höga nivåer av LDL ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför högt LDL?

Proteindelen av LDL utgöres av apolipoprotein B (apoB). Höga nivåer av LDL (eller apoB) är associerat med ökad risk för ateroskleros, medan en hög nivå av kolesterol som transporteras i High Density Liporoteiner (HDL, ”det goda” kolesterolet) är associerat med minskad risk.

Vad gör LDL i kroppen?

Förkortningen LDL ska uttydas “low-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med låg densitet (tjocklek). LDL-kolesterol transporterar fett och en liten del protein från levern till andra delar av kroppen.

Vad menas med LDL-kolesterol?

Kolesterol transporteras i blodet i partiklar uppbyggda av lipider och protein, lipoproteiner. Huvuddelen av kolesterol i plasma transporteras i den klass av lipoproteiner som benämnes Low Density Lipoproteiner (LDL, ”det onda” kolesterolet). Proteindelen av LDL utgöres av apolipoprotein B (apoB).

Vad är kronisk obstruktiv lungsjukdom?

  • KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom. ANDNINGSSVÅRIGHETER OCH ANDNINGSUPPEHÅLL. KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom. KOL är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen gör att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning.

Vad är orsaken till lunginflammation?

  • Lunginflammation, pneumoni, orsakas ofta av en infektion i lungan. Antingen orsakad av virus eller bakterier. Symptom är smärta i bröstet, feber, hosta och andfåddhet. Lunginflammation botas med antibiotika om infektionen orsakas av bakterier. Sjukdomen kan smitta.

Hur lång tid tar det att behandla bakteriell lunginflammation?

  • Bakteriell lunginflammation behandlas med antibiotika. Vid en antibiotikabehandling stabiliseras sjukdomen inom 3 – 6 dagar. Sen kan det ta ytterligare några veckor tills att du blir helt frisk. Vanligtvis tar det en månad att återhämta sig från en lunginflammation, även om du har långvarig hosta och trötthet.

Vad är interstitiella lungsjukdomar?

  • Interstitiella lungsjukdomar är en grupp lungsjukdomar som drabbar luftrör, lungblåsor och stödjevävnad. Till denna grupp inkluderas bland annat sarkoidos och lungfibros.

Relaterade inlägg: