Varför vissnar syrenen?

Varför vissnar syrenen?

Varför vissnar syrenen?

Verticillum, vissnesjuka, kan drabba syrener så att bladen blir matta i färgen, vissnar och faller av. Buskarna blir svagare och till slut dör de. Ta genast bort angripna buskar och sätt nya friska i ny frisk jord! Syrenmal är en liten fjäril som lägger ägg på bladen.

Varför slokar Syren?

Syrenen är både väldoftande, vacker och ett av försommarens signum – och grenarna gör sig dessutom väldigt bra i vas. Många upplever dock att syrenen börjar sloka redan efter några timmar i vatten. Det beror på att kvistarna är så pass vedartade och hårda att de har svårt att suga upp vattnet.

Hur får man syren att växa snabbt?

Gräv och luckra jorden där häcken ska planteras 50-60 cm djupt. Syrener klarar sig med ganska mager jord, men blir finare och frodigare och växer dessutom lite fortare om den får mer näring så blanda gärna i lite kompost, eller välbrunnen ko- eller hästgödsel under grävningen.

Hur klipper man ner Syrenbuskar?

SVAR: Du kan låta syrenerna börja om och beskära ner dem till ca 20–30 cm. Denna föryngring görs bäst på vårvintern innan bladknopparna bryter. Gör man alla snitten på en meters höjd får man ett buskage med många nya skott på samma nivå, men en glesare nedre bas.

Hur snabbt växer rotskott syren?

Snabbväxande! Växer 30-50 cm per år. Slutar växa när de nått full höjd. Kan bli upp till 5 -6 meter hög (Vanlig Syrén)!

Relaterade inlägg: