Vad är bra med kollektivtrafik?

Vad är bra med kollektivtrafik?

Vad är bra med kollektivtrafik?

Att åka buss är bra för hälsa, ekonomi och miljö. Det är billigt att åka buss, du får bättre hälsa och kondition när du går till och från busshållplatsen. Dessutom bidrar du till minskade utsläpp och ett minskat behov av parkeringsytor, ytor som istället kan användas till annat.

Hur påverkar kollektivtrafiken miljön?

En buss som körs på HVO minskar utsläppen med upp till 90% jämfört med vanlig diesel. Redan 2016 lyckades vi uppnå målet om en helt fossilfri linjelagd kollektivtrafik. Att ersätta bilåkande med kollektivtrafik gör att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar påverkar också miljön.

Vad är nolltaxa?

Beslutet om nolltaxa gäller under vinterperioden, som sträcker sig till fram till 31 mars. I Sverige har Avesta, Kiruna och Hallstahammar nolltaxa på sina lokala bussar. För drygt två år sedan beslutade Örebro kommun om nolltaxa på stadsbussarna efter klockan 19.00.

Är bussar miljövänliga?

Miljöarbetet i bussbranschen har kommit långt och bussen är ett miljövänligt färdmedel. Man ställer höga miljökrav i upphandlingarna. Man kör många bussar på förnybara drivmedel idag som har låg drivmedelsförbrukning. De flesta bussbolag utbildar också sina chaufförer i miljövänligt körande, så kallad sparsam körning.

Hur många åker buss varje dag?

Varje dag färdas cirka personer med bil, och cirka 950 000 personer åker buss.

Varför ska buss vara gratis?

Om bussarna skulle bli gratis då skulle fler barn åka buss istället för bil. Då blir det mindre utsläpp av farliga avgaser och då blir det bättre för miljön och man skulle minska växthuseffekten.

Relaterade inlägg: