Vad ville Gregor Mendel uppnå med sina experiment?

Vad ville Gregor Mendel uppnå med sina experiment?

Vad ville Gregor Mendel uppnå med sina experiment?

Genom sina experiment med att korsa ärtsorter framlade han den första teorin om hur egenskaper nedärvs genom att anlag slumpmässigt kombineras i avkomman. Många av hans termer används än idag, däribland dominanta och recessiva anlag.

Vad upptäckte Mendel?

Mendel gjorde andra försök och kombinerade olika egenskaper. Han upptäckte då att olika egenskaper ärvdes oberoende av varandra. En högvuxen planta kunde lika väl få gula frön som gröna. Varje levande varelse är en kombination av tusentals olika faktorer.

Vad var det Darwin kom på?

Charles Darwin är berömd för sin teori om evolution genom naturligt urval. Han lade märke till att individer inom en art skiljer sig från varandra, de varierar. Darwin observerade också att det föds fler individer än som överlever till vuxen ålder.

Vad upptäckte Charles Darwin på Galapagosöarna?

Galapagosöarna gjorde särskilt stort intryck på honom och på de geologiskt nya Galápagosöarna letade Darwin efter bevis som knöt naturen till ett äldre "skapelsecentrum". Han hittade härmfåglar som var besläktade med dem i Chile men som skilde sig från ö till ö.

Är mutationer recessiva?

För att en person ska utveckla en recessiv sjukdom måste mutationen finnas på båda kromosomerna som ärvts av vardera föräldern. En person som bara har ärvt en mutation från en förälder är en frisk bärare. Även om bäraren inte utvecklar sjukdomen så kan mutationen överföras till nästa generation.

Relaterade inlägg: