Hur många bomber fälldes under andra världskriget?

Hur många bomber fälldes under andra världskriget?

Hur många bomber fälldes under andra världskriget?

Under andra världskriget släpptes omkring en halv miljon ton bomber över Tyskland med enorm förödelse som följd. Bortåt 30 miljoner civila tyskar drabbades av de allierades bombningar.

Hur kunde det bli ett andra världskrig?

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Hitlers aggressiva utrikespolitik - som hade sina rötter i den orättvisa Versaillesfreden och som därtill var en del av den nazistiska ideologin - och västmakternas eftergiftspolitik var de starkaste orsakerna till andra världskrigets utbrott.

Vad hände med Tysklands gränser efter andra världskriget?

1945 slutade andra världskriget och den tyska nazidiktaturen krossades. Segrarmakterna delade upp Tyskland och huvudstaden Berlin i fyra ockupationszoner.

Vilka europeiska länder stödde Tyskland?

De allierade var Storbritannien, Frankrike, Belgien och USA med flera. Andra världskriget var åren 19. De allierade vann kriget mot Nazityskland och de länder som stod på Nazitysklands sida i kriget.

Vad handlade andra världskriget om?

Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Under åren utvidgades kriget till större delen av Europa.

Relaterade inlägg: