Vilka konsekvenser får det när ozonskiktet tunnas ut?

Vilka konsekvenser får det när ozonskiktet tunnas ut?

Vilka konsekvenser får det när ozonskiktet tunnas ut?

Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr.

Vad är det som förstör ozonlagret?

En kloratom kan bryta ner mer än 100 000 ozonmolekyler innan den lämnar ozonskiktet i stratosfären. Andra ozonnedbrytande ämnen är metylbromid (växtgifter), haloner (eldsläckare) och metylkloroform (lösningsmedel). Bromatomerna i en del av dessa ämnen är ännu effektivare ozonnedbrytare än vad klor är.

Hur påverkar ozonskiktet vårt klimat?

Klimatförändringen påverkar ozonet En direkt koppling finns i och med att temperaturen blir lite lägre på ozonskiktshöjd då växthuseffekten ökar (varmare vid jordytan). Detta ger en minskad nedbrytningshastighet av ozon om de ozonnedbrytande ämnena fortsätter att avta.

Hur mår ozonskiktet idag?

Ozonlagret över Sverige oförändrat Det har inte gått att uppmäta några påtagliga förändringar i ozonlagrets tjocklek över Sverige idag jämfört med 1950-talet. Att Sverige drabbas av allt fler hudcancerfall beror främst på våra solvanor – och inte på att solens UV-strålning blivit starkare.

Vad händer om ozonskiktet försvinner?

Ozonet i atmosfären fungerar som ett filter mot den skadligaste UV-strålningen. Ett minskat ozonskikt medför att mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan. För människor kan detta innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

Vad kan göras för att minska uttunningen av ozonlagret?

Att förhindra uttunning av ozonskiktet klorfluorkolväten (freoner) och metylbromid. Dessa har använts bland annat som tryckgaser och köldmedium, i skumplast, som släckningsämne och lösningsmedel och vid bekämpning av skadedjur.

Hur påverkar ozonlagret oss?

Ozonet i atmosfären fungerar som ett filter mot den skadligaste UV-strålningen. Ett minskat ozonskikt medför att mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan. För människor kan detta innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

Vilka mänskliga aktiviteter har gjort att ozonskiktet tunnas ut?

Människans påverkan. På 1980-talet upptäcktes att mänskliga utsläpp av främst CFC (klor-flour-karboner) tunnade ut ozonskiktet. Kemiska föreningar som innehåller klor och flour kallas också för freoner. Dessa ämnen var då vanliga i kyl- och frysskåp samt som material för isolering.

Vad skyddar ozonlagret oss mot?

Ozonskiktet eller ozonlagret, är ett tunt ozonrikt bälte i jordens atmosfär på ca 25-40 km höjd (i stratosfären) som skyddar oss mot strålning från rymden - framför allt från merparten av solens ultravioletta strålning. Ozonet i atmosfären filtrerar bort (absorberar) det mesta av den här farliga strålningen.

Vad har vi för nytta av ozonlagret?

Ozonskiktet eller ozonlagret, är ett tunt ozonrikt bälte i jordens atmosfär på ca 25-40 km höjd (i stratosfären) som skyddar oss mot strålning från rymden - framför allt från merparten av solens ultravioletta strålning. Ozonet i atmosfären filtrerar bort (absorberar) det mesta av den här farliga strålningen.

Hur sönderfaller ozon?

Ozon är en reaktiv molekyl, och har en relativt kort halveringstid. UV-ljus med högre våglängd som träffar ozon kommer dessutom att driva en fotolys där ozonet sönderfaller till syrgas och en syreradikal. Ozon bryts ned till en syreradikal och syrgas med hjälp av UV-strålning.

Relaterade inlägg: