Var tillverkas wellpapp?

Var tillverkas wellpapp?

Var tillverkas wellpapp?

Råvaran för tillverkning av wellpapp är förnyelsebar och växer i Sverige och andra skogsländer. Tillverkningen innebär att ett eller flera lager vågformat papper, så kallad fluting, limmas på eller mellan planskikt av papper, så kallad liner.

Vad är wellpapp gjord av?

Wellpapp består av ett veckat innerskikt – fluting – som kan vara tillverkat med hög andel returfibrer av olika kvalitet, och två ytterskikt – liner – som i regel är tillverkat med färskare fibrer eftersom man har högre hållfasthetskrav. Wellpapp används huvudsakligen för stora förpackningar i grossistledet.

Hur fungerar wellpapp?

Konstruktionen ger wellpapp hög styvhet och stor motståndskraft mot slag och stötar. Luftcirkulationen i kanalerna fungerar dessutom som isolering som förebygger temperaturskillnader. Wellpapp tillverkas i stora flak och kan sedan skäras till och vikas i en oändlig variation av former och storlekar.

Vad är det för skillnad på wellpapp och kartong?

Wellpapp är kartong med vågigt mellanskikt. Pappersförpackningar är förpackningar som fling-, juice-, mjölk- och yogurtkartonger. Wellpapp och pappersförpackningar lämnas på närmaste miljöstation eller läggs i behållare som finns utsatt på institutionen.

Vad kallas den form som wellpapp är ett exempel på?

Fluting kommer från engelskans ”flute” (flöjt, pipa) och är en beteckning på de rörformiga luftfyllda ”pipor” som bildas mellan liner och fluting. Enwell har ett vågskikt, omgivet av två planskikt. Tvåwell har två vågskikt och tre planskikt. Trewell är wellpapp med tre vågskikt och fyra planskikt.

Är wellpapp samma som kartong?

Wellpapp är kartong med vågigt mellanskikt. Pappersförpackningar är förpackningar som fling-, juice-, mjölk- och yogurtkartonger. Wellpapp och pappersförpackningar lämnas på närmaste miljöstation eller läggs i behållare som finns utsatt på institutionen. Ta bort tejp och annat fastklistrat på wellpappen om möjligt.

Kan man slänga papper i wellpapp?

Wellpapp (stora volymer lämnas till återvinningscentral) Mjölpåsar. Bärpåsar i papp.

Får man slänga wellpapp i pappersförpackningar?

Pappersförpackningar kan bli nya pappersförpackningar, men bara om du lämnar dem till återvinning. Exempel på pappersförpackningar är pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo, möbler, omslagspapper med mera.

Hur ser wellpapp ut?

Wellpapp (uttalas "vellpapp"; av tyskans Welle, våg), vågig papp (fluting eller pipor) med på båda sidor pålimmat papper (liner eller planskikt). Wellpapp används huvudsakligen till att göra lådor, men även till lådinredningar och liknande då materialet har en stötdämpande funktion.

Relaterade inlägg: