Vad är netikett regler?

Vad är netikett regler?

Vad är netikett regler?

Netikett (eng. netiquette) är ett slags oskrivna regler för att underlätta umgänget på internet. Dessa regler har inte skapats av någon kontrollinstans, utan bygger på samlade erfarenheter från användare över hela världen.

Vilka netikett regler anser du Företaget ska ha för de som deltar i exempelvis deras diskussionsforum?

Därför kan man lägga till följande regler: Tänk på att bemöta alla på internet som du bemöter människor i verkligheten. Gör inte sådant som du själv inte vill att andra skall göra mot dig....Detta kan även uttryckas på följande sätt:

 • Visa andra människor din respekt.
 • Döm inte andra bara efter dig själv.
 • Var snäll och generös.

Vad är Nätvett?

Netikett (på svenska även nätetikett, nätvett eller nätikett), bildat i analogi med engelskans netiquette, är oskrivna och skrivna etikettregler och rekommendationer för uppförande på internet, främst vid skriftlig kommunikation vid till exempel e-post, e-postlistor, chatt, diskussionsgrupper, (förr) BBS:er och andra ...

Hur ska man vara på internet?

Gör inget du inte vill

 1. Tänk igenom vad du vill att andra ska få veta om dig, och vilka bilder du vill visa. Vissa saker vill du kanske bara dela med personer du känner väl.
 2. Gör inget du inte vill. Tänk ut i förväg vad du kan säga om någon försöker få dig att göra saker du egentligen inte vill.

Vad betyder Nätsmart?

Vad innebär det att vara nätsmart? – Att vara nätsmart handlar om att ha förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som internet innebär. Mycket av det som händer på nätet och i sociala medier följer med barnen in i skolan.

Hur beter vi oss på nätet?

Det måste finnas fler platser där människor kan umgås och mötas, utan krav på prestation och perfektion. Det måste till mer forskning kring ungas psykiska ohälsa, kring dess orsaker och möjliga behandlingsmetoder, grundad i en förståelse för att ungas vardag inte är samma som vuxnas verklighet.

Hur man ska bete sig på internet?

Tips för ett snällare internet

 1. Såra ingen. ...
 2. Tänk efter innan du skriver eller delar innehåll som handlar om andra än dig själv.
 3. Var kritisk. ...
 4. Var tydlig. ...
 5. Acceptera om någon säger nej. ...
 6. Anmäl saker som du tror bryter mot reglerna på sajten eller appen.

Är det sant att vara på internet?

Pedagogiskt syfte Syftet med serien är att eleverna ska förstå hur media fungerar, att uppmana till källkritiskt tänkande och att ge dem en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier.

Vad gör en Nätsmart person?

Vad innebär det att vara nätsmart? – Att vara nätsmart handlar om att ha förutsättningar att hantera de utmaningar och möjligheter som internet innebär. Mycket av det som händer på nätet och i sociala medier följer med barnen in i skolan.

Vad är Nätetik när det gäller sociala medier?

Uppmana till källkritik i sociala medier Nätumgänget kan också ha sin grund i ett gemensamt intresse eller hobby. I sociala medier sprids dock även rykten och falska nyheter, något som ställer höga krav på att vi är källkritiska både när vi tar del av information och själva för den vidare.

Relaterade inlägg: