Vad gör warfarin Waran?

Vad gör warfarin Waran?

Vad gör warfarin Waran?

Waran är ett läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen hos de personer som har risk för att bilda blodproppar. Medicinen tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande läkemedel som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är warfarin.

Hur påverkar k vitamin Waran?

Inverkan av kosten på effekten av warfarin Av den orsaken är vitamin K i kosten en warfarin-antagonist: stora mängder sänker INR-värdet, dvs. minskar behandlingens effekt och genomslagskraft. En plötslig minskning av vitamin K i kosten höjer effekten av warfarin, höjer INR-värdet och ökar risken för blödningar.

What is warfarin used for?

  • A Patient's Guide to Taking Warfarin Warfarin (brand names Coumadin and Jantoven) is a prescription medication used to prevent harmful blood clots from forming or growing larger. Beneficial blood clots prevent or stop bleeding, but harmful blood clots can cause a heart attack, stroke, deep vein thrombosis or pulmonary embolism.

What do you need to know about the warfarin diet?

  • What to know about the warfarin diet 1 The warfarin diet. Asparagus is high in vitamin K. Vitamin K, which is in some foods, has an important role in blood clotting, and how warfarin works. 2 Alcohol and warfarin. Drinking alcohol can be harmful for people taking warfarin. ... 3 Summary. Warfarin can help to prevent dangerous blood clots. ...

Is warfarin a blood thinner?

  • Because warfarin interferes with the formation of blood clots, it is called an anticoagulant (PDF). Many people refer to anticoagulants as *blood thinners; however, warfarin does not thin the blood but instead causes the blood to take longer to form a clot. How Does Warfarin Work?

What happens if you take too much warfarin?

  • Warfarin tablets are effective at "thinning" the blood; however, a number of factors affect warfarin blood levels including diet, race, other medications, and illness. Too much warfarin can cause major and potentially fatal bleeding. 5. Tips Take exactly as directed by your doctor.

Relaterade inlägg: