Vad kan användas som pH-indikator?

Vad kan användas som pH-indikator?

Vad kan användas som pH-indikator?

Naturliga indikatorer kallas antocyaner. Exempel på antocyaner är blåbär, rödkål, en del blommor, rabarber, en del bär och rödbeta. Antocyaner eller antocyaniner är röda, blåa och violetta pigment som finns i växter, frukter och bär. pH-beroendet hos antocyaninernas färg beror på deras joniska natur.

Varför kan man använda rödkål som indikator?

Rödkål innehåller flera olika ämnen som byter färg beroende på pH och kan därför fungera som pH- indikatorer. Antocyaniner är röda i en sur miljö och blå i en lätt basisk miljö. I en starkt basisk miljö, pH över tolv, så bryts de ner och förlorar sin färg.

Hur gör man en Rödkålsindikator?

Rödkålsindikatorn bereds genom att skära färsk rödkål i bitar, tillsätta vatten så pass att rödkålen täcks och koka i 10-15 minuter. Rödkålsbitarna silas från. Indikatorlösningen förvaras svalt för att lösningen inte ska mögla så snabbt. I plastburk kan den frysas in och förvaras under mycket låg tid.

Vad har blåbär för pH värde?

Det optimala pH-värdet för högväxande blåbär varierar med jordart och sort. Odling av blåbär fung- erar mellan pH 4,0 och 5,5 men ofta rekom- menderas pH 4,5–5,2. Jordens pH påverkar tillgängligheten av växtnäringsämnen och andra metaller.

Vilket pH värde har blåbär?

Blåbär kräver särskild jordmån Blåbär kan odlas vid pH 4,0–5,5 men ofta rekommenderas pH 4,5–5,2. Är pHvärdet för högt bör det åtgärdas innan plant eringen.

Hur reagerar syror och baser?

Syror och baser kan beskrivas som varandras motsatser. Det är nämligen så att en syra ger bort en vätejon, men en bas tar i stället emot en vätejon. Detta gör att syror och baser lätt reagerar med varandra.

Relaterade inlägg: