Vad händer i näringskedjan?

Vad händer i näringskedjan?

Vad händer i näringskedjan?

Med hjälp av energi från solen producerar växter näringsämnen. De flyttar från en organism till en annan, inom en näringskedja. Tack vare nedbrytarna återvänder näringsämnena till omgivningen. Alla element i naturen är sammankopplade och energin strömmar mellan dem hela tiden.

Vad är ett ekosystem inom jorden?

  • Planeten jorden räknas som ett enda ekosystem. Det finns alltså ekosystem inom ett ekosystem. Till exempel är kroppen ett ekosystem för ofantligt många bakterier, men i munnen finns ett mindre ekosystem.

Vad är energikällan för ett ekosystem?

  • Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen. De gröna växterna har en viktig roll då de omvandlar solenergi till socker (glukos) som djuren kan använda som energikälla. I varje ekosystem finns även nedbrytare (asätare, svampar, bakterier).

Vad är det som påverkar djur och växter inom ett ekosystem?

  • Det som avgör vilka djur och växter det finns inom ett ekosystem är olika miljöfaktorer (väderfaktorer eller markens förutsättningar). Det kan vara hur mycket ljus och regn det är, men även temperatur, vind och pH-värde spelar roll.

Vad är världens artrikaste ekosystem?

  • Regnskogen är världens artrikaste ekosystem. Savann, stäpp och öken Huvudartiklar: Savann, stäpp och öken De stora växtätarna antiloper, gaseller och elefanter frodas i Afrikas fyra största nationalparker Tsavo East och Tsavo West, Serengeti och Kruger, liksom de större köttätarna, bland annat lejon.

Relaterade inlägg: