Vad är det som kännetecknar en manipulativ sekt?

Vad är det som kännetecknar en manipulativ sekt?

Vad är det som kännetecknar en manipulativ sekt?

Manipulativa sekter – t. ex. Scientologikyrkan, Familjefed- erationen och Jehovas vittnen. Till denna grupp hör också kommersiella rörelser som Amway, Herbalife och Nature´s Own.

Vilka sekter finns det idag?

Sekten har runt 400 medlemmar i Sverige

  • Plymouthbröderna har en kristen grund och bildades i Irland på 1800-talet. ...
  • Plymouthbrödernas cirka 400 medlemmar i Sverige tillhör den än mer konservativa delen av rörelsen som sägs ha cirka 46 000 medlemmar runt om i världen.

Hur påverkas man av en sekt?

En sekt är en grupp som avviker i sina normer och beteenden, men det behöver inte alltid vara negativt. Ett problem är att man utsätts för påverkan i så pass stor grad att den blir manipulativ. Kärnan i problematiken är att man förhindras att göra fria informerade val.

Hur kan man gå ut ur en sekt?

Det finns tre olika sätt att lämna en sekt på: a) självmant lämna sekten, ofta på grund av att ha kommit till insikt. b) bli utesluten på grund av utbrändhet så att de inte är till någon nytta för sekten längre, samt att ifrågasätta ledaren eller den yttersta sanningen.

Kan man lämna en sekt?

Att lämna en sekt kan inneböra stora förluster för individen. Dessa förluster måste förstås av dem som skall behandla eller ta sig an dessa människor när de lämnar en sekt, de måste förstå den unika relation som finns i en sekt.

Relaterade inlägg: