Vilken eller vilka av följande talföljder är geometriska?

Vilken eller vilka av följande talföljder är geometriska?

Vilken eller vilka av följande talföljder är geometriska?

Vi har en talföljd, ifall vi dividerar ett tal i talföljden med det föregående talet i talföljden och vi alltid får samma kvot, då kallar vi den typen av talföljd för en geometrisk talföljd. Ett exempel på geometrisk talföljd är följande: 2, 6, 18, 54... Vi ser att kvoten är konstant, i det här fallet lika med 3.

Hur fungerar Sigma?

Den grekiska bokstaven stora sigma (Σ) används som ett kompakt sätt att skriva summor, och kallas då för summatecken. Termerna som summeras har index och bildar en talföljd. Under summatecknet skriver man det tal som är första index och ovanför skriver man det sista.

Vad är differensen av de 11 första talen och de 9 första talen?

Det är mycket lätt att beräkna differensen, du tar ett tal i talföljden, sedan tar du talet precis förgående och subraherar det första du valde med det föregående. Om vi återgår till den första talföljden så kan vi välja talet 11, då är det föregående talet 9, då blir differensen d=119=2.

Vad menas med algebra?

Algebra är en del inom matematiken. Ordet Algebra kommer från det arabiska ordet Al´djabr och betyder återförening eller koppling. Till vardags kan man höra folk kalla algebra för bokstavsräkning. Även om det inte är en helt korrekt översättning beskriver det till viss del vad algebra handlar om.

Vad finns det för geometriska former?

  • Kvadrat (som ett fönster på ett hus)
  • Rektangel (som en TV)
  • Triangel (som en vägskylt)
  • Cirkel (som en klocka)
  • Cylinder (som ett glas)
  • Kub (som en ask)
  • Rätblock (som en låda)
  • Kon (som en strut)

Hur kan du på ett enkelt sätt addera talen 1 till 10?

Genom att addera första och sista talet i talserien och sedan dela det i två så får man fram medelvärdet av alla talen i talserien. Sedan så tar man bara medelvärdet och multiplicerar det med antalet tal i serien. Och vips så har man summan av alla talen.

Relaterade inlägg: