Vad är kronisk hepatit C?

Vad är kronisk hepatit C?

Vad är kronisk hepatit C?

Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern. Denna ger i många fall inga sjukdomssymtom alls, men många besväras av trötthet och dålig matlust under veckor till månader. I över hälften av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under lång tid, kanske hela livet.

Vad är akut hepatit C?

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus. Sjukdomen överförs framför allt genom blod. Genom behandling med läkemedel kan de allra flesta med hepatit C bli friska. Du som har hepatit C måste följa vissa regler, enligt smittskyddslagen.

Vad är kronisk hepatit?

Kronisk hepatit B Ibland klarar inte kroppens immunförsvar att bli av med viruset. Då blir infektionen kronisk. Det räknas som kronisk hepatit B om du fortfarande har kvar viruset efter sex månader. Då är det vanligt att infektionen sedan finns kvar hela livet.

Hur smittar akut hepatit?

Hepatit A-virus utsöndras med avföringen och kan därigenom spridas via mat eller vatten som förorenats med avloppsvatten. Smittan kan spridas direkt från person till person vid mycket nära kontakt inom till exempel samma hushåll eller förskola, men smittan kan också spridas sexuellt.

Vad händer om man inte behandlar hepatit?

Symtom och komplikationer Hepatit B-virus orsakar en inflammation i levern. Många märker inte av infektionen, men somliga kan besväras av trötthet och dålig matlust under veckor till månader. Andra kan få en kraftig leverinflammation och blir då gula i huden. Dessa kan behöva sjukhusvård.

Hur vet man om man har hepatit?

Sjukdomen karakteriseras av feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Mörk, portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

Kan man dö av leverinflammation?

Hepatit A ger allvarligare symptom hos vuxna än hos barn. Cirka 70 procent av vuxna drabbas av gulsot, bland barn är det omkring 10 procent. Mycket få smittade – – utvecklar leverbesvär och riskerar därmed att .

Relaterade inlägg: