Vad är en botanist?

Vad är en botanist?

Vad är en botanist?

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter"; även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket.

Vad är botanik och zoologi?

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter"; även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Har botanist korsord?

Synonymer till botanist

  • se botaniker, växtforskare, växtsamlare.
  • Användarnas bidrag. växtkännare.

Vad heter läran om växterna?

Läran om växter kallas botanik.

Vad betyder torde på svenska?

Svar: Torde betyder 'bör sannolikt' eller 'lär sannolikt'. Det är ett modalt hjälpverb som man använder för att nyansera ett påstående.

Vad är ett annat ord för påföljd?

En gemensam benämning på olika straff som böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse och överlämnande till särskild vård.

Relaterade inlägg: