Vad är palliativ medicin?

Vad är palliativ medicin?

Vad är palliativ medicin?

Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen.

Vilka faser delas den palliativa vården in i?

Den palliativa vården delas in i två faser, en tidig och en sen fas. Behoven och längden kan variera i både tidig och sen fas....Den palliativa vårdens värdegrund sammanfattas i fyra ledord:

  • närhet.
  • helhet.
  • kunskap.
  • empati.

Vad är den vanligaste formen av hjärtsvikt?

  • Den vanligaste formen kallas systolisk dysfunktion eller HFrEF och HFmrEF. Det är då framför allt är den sammandragande så kallade systoliska pumpförmågan som är försvagad. En annan form av hjärtsvikt kallas diastolisk svikt eller HFpEF. Då har du kvar den systoliska pumpförmågan men har symtom och förhöjda NTproBNP-värden.

Hur gör du för att må bättre trots hjärtsvikt?

  • Du kan göra följande för att må bättre trots sjukdomen om du redan har hjärtsvikt: Ta dina läkemedel regelbundet och i rätt dos. Gå på regelbundna besök hos läkare eller sjuksköterska som är specialiserad på hjärtsvikt. Rör på dig regelbundet.

Hur löser man strömstöt i hjärtat?

  • ICD löser ut en strömstöt genom hjärtmuskeln om hjärtat får en svår rytmrubbning. Då avbryts rytmrubbningen och hjärtat slår som vanligt igen. Det är vanligt att ha behov av både CRT och ICD. Då finns det apparater med bägge funktionerna i samma dosa, så kallade CRT-D. Dessa apparater kan vara livräddande vid hjärtsvikt.

Relaterade inlägg: