Vad betyder Monologisk?

Vad betyder Monologisk?

Vad betyder Monologisk?

Monolog, ett längre tal från en person. Vanligt i bland annat massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang, till exempel i en pjäs, där en roll uttrycker tankar, funderingar, eller liknande. Även i form av inre monolog.

Vad betyder det att Ranta?

Betydelse: Ränna omkring hit och dit i husen eller gårdarna. [Tillhör] folk- och hvardagsspråket.

Vad menas med en dialog?

Ordet dialog kommer från det grekiska ordet ”diálogos”. ”Dia” betyder genom, ”logos” betyder ord eller snarare mening. Sokrates sa: ”Tala så att jag får se dig”. Dialogen föddes under antiken i Grekland när landet övergick till demokrati. Här föddes begreppen logos, ethos och pathos.

Vad betyder räntepåslag?

För tryggheten att försäkra dig om en bestämd fast ränta betalar du en räntesäkringskostnad. Kostnaden läggs som ett räntepåslag på ordinarie låneränta.

När höjs boräntan?

Dubblad boränta om ett år Den förväntat höjda styrräntan innebär även att Andreas Wallström och många bedömare tror på höjda bolåneräntor: – Därför reviderar vi upp prognosen för bolåneräntorna. Vi räknar med att den rörliga bolåneräntan ligger på 3-4 procent om ett år, en dubblering från dagens nivå.

Relaterade inlägg: