Är MRSA anmälningspliktig?

Är MRSA anmälningspliktig?

Är MRSA anmälningspliktig?

En infektion eller ett bärarskap av MRSA ska enligt smittskyddslagen anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Fyndet ska även föranleda en smittspårning och att personen får förhållningsregler.

Hur testas man för MRSA?

Du får lämna ett prov om läkaren tror att du har en infektion med MRSA. Provet tas med en odlingspinne från till exempel ett infekterat sår, slemhinnor eller skadad hud.

Hur kan man förhindra multiresistenta bakterier?

Det är av stor vikt att adekvata åtgärder vidtas både i vård och omsorg för att minska förekomst och spridning av multiresistenta bakterier. Åtgärder kan innefatta rationell användning av antibiotika, mikrobiologisk provtagning, vårdhygieniska åtgärder samt smittspårning.

Vad händer om man har MRSA?

Man kan bära MRSA i näsan eller på huden precis som vanliga S. aureus utan att märka detta. Man har då inga besvär och behöver inte antibiotikabehandling för att få bort bakte- rierna. MRSA kan precis som andra stafylokocker orsaka sårinfektioner, bölder eller i sällsynta fall allvarligare infektioner.

Hur vet man om man är resistent mot antibiotika?

Överdriven användning av antibiotika har gjort att vissa bakterier har blivit motståndskraftiga mot en eller flera sorters antibiotika. Det kallas att bakterierna har blivit resistenta. Resistens är alltså en egenskap hos bakterierna. En människa som behandlas med antibiotika kan inte bli resistent.

Relaterade inlägg: