Hur noga är det med Urkund?

Hur noga är det med Urkund?

Hur noga är det med Urkund?

Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa. Urkunds system kontrollerar alla dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten).

Vad händer vid fusk?

Om disciplinnämnden konstaterar fusk blir studenten oftast avstängd. Avstängningstiden varierar men brukar vara 4 eller 8 veckor. Som längst kan en student stängas av i 6 månader. En avstängning rapporteras till CSN och kan påverka studiemedlet.

Kan man använda urkund själv?

Plagiering betyder att som en ny och original förmedla en exakt idé eller produkt som härrör från en befintlig källa med eller utan den ursprungliga skaparens medgivande. Därför är det obligatoriskt att urkund plagiatkontroll innan du skickar uppdrag eller publicerar något innehåll på din webbplats.

Vad händer om man åker fast i Urkund?

De rapporter vi lämnar till dina lärare består, i de fall vi funnit likheter, av en textjämförelse. Vi markerar de delar av ditt dokument som liknar andra källor, både i URKUNDs arkiv, på Internet och i förlagsmaterial och ger läraren tillgång till originaltexten där vi funnit likheten.

Kan man lura Urkund?

Du kan inte lura Urkund. Bara namnet får det att vända sig i magen hos studenter över hela världen. Skulle du få för dig att utmana deras smarta system för plagiatkontroll – var beredd på att åka fast.

Vad kan hända om man plagierar?

Vid misstanke om att en student plagierat kan ärendet komma att överlämnas till disciplinnämnden. Visar det sig att studenten plagierat med uppsåt att vilseleda om sina kunskaper kan nämnden besluta om varning eller avstängning från studierna under högst 6 månader (Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10 kap.

Vad innebär avstängning?

Arbetsgivaren har möjlighet att avstänga en arbetstagare om denne på sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen. Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder.

Vad är Ouriginal?

Ouriginal är ett system för hantering av plagiering av texter i filer och bygger på olika metoder för så kallad textmatchning. Systemet jämför olika sorters textdelar som förekommer i en inlämnad fil, för att finna likheter med olika källor. Resultatet presenteras på en speciell analyssida för läraren.

Hur kan man fuska på EXAM Net?

Vi har även integrationer med verktyg för plagiatkontroll så om man önskar går det att granska elevernas skrivna texter. Vårt mål är att det ska vara svårt att fuska på Exam.net och praktiskt taget omöjligt att fuska utan att lämna digitala fotspår som kan upptäckas under eller efter provtillfället.

Hur kan man se om en text är kopierad?

PrePosts gratis plagiatkontroll är vida använt för att kontrollera innehålls originalitet. Du kan upptäcka plagiat genom att bara kopiera och klistra in innehåll eller genom att ladda upp filer.

Vad händer om man blir avstängd från högskolan?

Beslut om avstängning Vid en avstängning får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet. Ibland kan även studenten förbjudas att vistas på campusområdet och/eller annan plats som universitet bestämmer över.

Relaterade inlägg: