När är man i Förklimakteriet?

När är man i Förklimakteriet?

När är man i Förklimakteriet?

Vad är förklimakteriet? Mia Lundin kallar tiden innan klimakteriet för förklimakteriet (premenopaus). Perioden inträffar för de flesta kvinnor i 40–50 års åldern.

Vad är prematur ovariell insufficiens?

Förhöjd nivå av follikelstimulerande hormon (FSH) i serum och amenorré hos en kvinna under 40 år är tecken på prematur ovariell insufficiens (POI). POI kan orsakas av kirurgi, strålning och cytostatika samt autoimmun sjukdom och genetiska faktorer.

Vad är Bioidentiska hormoner?

Bioidentiska hormoner är kemiskt tillverkade men ser likadana ut som kroppens egna, medan syntetiska hormoner skiljer sig lite från kroppsidentiska hormoner.

Vad är sekundär amenorré?

Definition. Primär amenorré betyder utebliven mens-start hos en 16-årig flicka med normala sekundära könskaraktäristika eller hos en 14-årig flicka utan normala könskaraktäristika. Sekundär amenorré betyder utebliven mens under längre tid än 3 månader hos en kvinna i fertil ålder som tidigare menstruerat.

Är amenorré farligt?

Amenorré är en av tre komponenter i den kvinnliga idrottstriaden, som länge ansågs som den största medicinska problematiken inom kvinnlig idrott. Konsekvenserna av amenorré kan vara infertilitet, benskörhet, fysisk- och psykisk ohälsa.

Relaterade inlägg: