Är gallblåseinflammation farligt?

Är gallblåseinflammation farligt?

Är gallblåseinflammation farligt?

Bland dem med stenar, drabbas 1–4 procent av gallstensanfall per år. Bland dem som får gallstensanfall kommer cirka 20 procent att utan behandling utveckla akut kolecystit. Resultatet och prognosen vid borttagen gallblåsa är i regel goda. Utan behandling kan tillståndet övergå till kronisk kolecystit.

Vad är gallblåseinflammation?

Sten i gallblåsan är vanligt, men hur många som bär på gallsten är inte känt. I vissa fall kan sten i gallblåsan ge anfall av buksmärta i samband med födointag. Vid akut gallblåseinflammation (kolecystit) tillstöter feber och påverkat allmäntillstånd. Oftast finns det också sten i gallblåsan.

Hur fungerar gallblåsan vid levern?

  • Gallblåsan (lat. vesica fellea eller vesica biliaris) sitter vid levern, och fungerar som en tillfällig lagringsplats för galla som sedan blandas med tunntarmens innehåll. Vid behov pressar gallblåsan ut galla i tolvfingertarmen.

Vad är orsaken till gallblåsan?

  • Alla typer av skada eller förändringar i gallblåsan och gångarna därifrån kan leda till en inflammation i gallblåsan. Den absolut vanligaste orsaken är dock stenar i gallblåsan. Dessa hamnar på en plats som gör att de blockerar utgången i gallblåsan och hindrar gallan från att tömmas.

Hur ofta rymmer gallblåsan?

  • Gallblåsan är päronformad och sitter i en grop på undersidan av högra leverloben och framsticker med sin tjockända vid främre leverkanten. Till volymen rymmer gallblåsan bara 30–60 ml men på grund av att gallan här koncentreras mellan 5 (normalt) och 16 (extremt) gånger räcker detta upp till 12 timmar.

Relaterade inlägg: