Vad är en indirekt styrning?

Vad är en indirekt styrning?

Vad är en indirekt styrning?

Indirekt ledarskap – att leda genom andra Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas.

Vad består vitt ljus av?

Istället består det vita ljuset av ljusstrålar med en blandning av alla regnbågens färger. När vi ser alla färgerna tillsammans, uppfattar vi det som vitt ljus, men egentligen, är det massor av färger på en gång, huller om buller.

Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt?

Man skiljer mellan indirekt och direkt demokrati. Vid indirekt demokrati, som även kallas representativ demokrati, utser man representanter som fattar beslut i folkets namn. Dessa, som vanligen väljs, representerar då folket.

Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap?

Det indirekta ledarskapet skiljer sig på fera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande.

Vad är direkt styrning?

Vid direkt styrning får tillämparen mål eller medel för värdefördelningen. Det önskade innehållet i förvaltningens åtgärder anges, till exempel bostadsbidragens storlek. Beslutsfattaren talar således om för verkställaren vad denne skall göra och denna styrning kan vara mer eller mindre detaljerad.

Relaterade inlägg: