Vad utgår man ifrån när man skriver musik under barocken?

Vad utgår man ifrån när man skriver musik under barocken?

Vad utgår man ifrån när man skriver musik under barocken?

Den karakteriseras av systematisk flerstämmighet, basso continuo, solistmusik. Andra kännetecken brukar vara dess jämna puls - den är lätt att stampa takten till - och terrassdynamik. Den framträdde först i Italien och kallades då stile moderno (i motsats till stile antico) i slutet av 1500-talet.

Vilka instrument var vanliga under barocken?

Barockens viktigaste utveckling skedde i Italien, Tyskland och Frankrike. Nästan all musik som komponeras gjordes på beställning av hovet eller kyrkan. Vanliga instrument var cembalo, ett klaverinstrument, och orgel, ett blås- och tangentinstrument. Andra vanliga instrument kunde vara fiol, cello, kontrabas och flöjt.

Hur var samhället under barocken?

Den som levde under barocken levde i en tid där de rika hade makten över samhället och landet. Alla under den här tiden tror på gud och tror att det är gud som har bestämt hur världen ska se ut. De tror att det är gud som har bestämt att kungen ska vara kung och att det är gud som har bestämt att du ska vara bonde.

Hur levde man under barocken?

Barocken förknippas ofta med överflöd och pampiga bostäder men det är naturligtvis en ganska begränsad bild av verkligheten. Det flesta människor under barocken var fattiga och livnärde sig som bönder. Det var ännu inte vanligt att man bodde i städerna utan ungefär 90% av människorna levde på landsbygden.

Vad hände under barocken?

Barocken är den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri, skulptur, litteratur, arkitektur, musik) var dominerande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Inom bildkonst och arkitektur förekommer den under 1600-talet och en bit in på 1700-talet.

Hur lät musiken under romantiken?

Under Romantiken blev melodierna mer lyriska, och mer rörliga. Melodier under klassicismen tenderade röra sig huvudsakligen stegvis (ton för ton), men under romantiken blev intervallen och hoppen större. Vidare drog man nytta av den kromatiska skalan i allt större utsträckning (om du spelar en diatonisk skala, t.

Hur var barocken?

Barocken ville framhäva rymd, djup och rörelse genom perspektiv, ljus och skogseffekter. Där stor vikt lades vid att måla klädesplagg med ljus och skuggor tydligt. Man använde ofta murriga och mörka färger. Barocken kan sägas ha sitt ursprung i den s.k. manierismen i 1500-talets Italien.

Hur avviker barocken från renässansen?

Bildkonst och arkitektur Som konsthistorisk stilriktning utgör barocken en avvikelse från antikens och renässansens harmoniska jämviktsideal. Efter att ha använts med starkt nedvärderande innebörd (Milizia, Quatremère de Quincy) kom ordet barock från 1800-talets slut att objektivt beteckna en bestämd stilströmning.

Vad kommer efter barocken?

Rokokon kom efter barocken som en medveten reaktion mot dennas stränga symmetri, stelt regelbundna och pompösa former, den bygger dock vidare på barocken varför det kan vara svårt att se skillnad på till exempel en målning som är gjord i slutet av barockens tidevarv mot en som är målad i rokokons första tid.

När slutade barocken?

Med barock avses inom musiken vanligen den epok som sträcker sig från sent 1500-tal till och med första hälften av 1700-talet.

Var fanns barocken?

Barocken är den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri, skulptur, litteratur, arkitektur, musik) var dominerande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Inom bildkonst och arkitektur förekommer den under 1600-talet och en bit in på 1700-talet.

Vad kännetecknar barockens litteratur?

Som konsthistorisk stilriktning utgör barocken en avvikelse från antikens och renässansens harmoniska jämviktsideal. Efter att ha använts med starkt nedvärderande innebörd (Milizia, Quatremère de Quincy) kom ordet barock från 1800-talets slut att objektivt beteckna en bestämd stilströmning.

Relaterade inlägg: