Vad ska man kontrollera på gafflarna?

Vad ska man kontrollera på gafflarna?

Vad ska man kontrollera på gafflarna?

Kontrollera gafflarna Gafflarnas kondition påverkar säkerheten. De bör därför kontrolleras minst en gång per år av speciellt utbildad personal. Du kan själv däremellan kontrollera att gafflarna inte har några sprickor. Se efter speciellt noga vid gaffelhälen.

Vad används en så kallad roterande lasthållare till?

Konstruerade för transport av instabilt gods såsom läskedrycker, maltdrycker, bordsvatten och tombackar. Lasthållare möjliggör snabbare manöverhastighet och effektivare hanteringspro- cedurer genom att lasten hålls fast på pallen.

Vad finns det för olika truckar?

Här finns 6 olika grupper.

  • B1 – Motviktstruck >10 ton.
  • B2 – Höglyftande åkstaplare med eller utan sittplats.
  • B3 – Skjutstativtruck.
  • B4 – Höglyftande plocktruck.
  • B5 – Smalgångstruck.
  • B6 – Fyrvägstruck.

Vad är Frilyft truck?

Frilyft är den höjd man kan höja gafflarna utan att stativet blir högre än vad det är när gafflarna är i sitt lägsta läge dvs. ligger på marken. Beroende av stativtyp har de olika mycket frilyft. Stativ utan frilyft växer omedelbart på höjden då gafflarna höjs.

Vilken är den vanligaste Trucktypen?

Motviktstrucken är den vanligaste typen av truck. Motviktstrucken består av ett stålchassi där en stum framaxel (oftast som drivaxel) samt en pendlande bakaxel (oftast som styraxel) är monterad. Motviktens storlek beror på lyftkapaciteten och var lastens tyngdpunkt skall placeras.

Varför ska man ha hela gaffeln under pallen vid transport?

Eftersom gafflarna sticker ut utan stödben, kan motviktstrucken hantera standardpallar från både lång- och kortsida. Motviktstrucken kan förses med olika typer av hjul beroende på hur och var den ska användas.

Vad är en skjutstativtruck bäst lämpad för?

En skjutstativtruck är särskilt användbar vid pallagring. Skjutstativtruckar har stor räckvidd och stabilitet och kan ha väldigt höga lyfthöjder vilket ger utmärkt flexibilitet, lyftkapacitet och manövrerbarhet. En skjutstativtruck klarar såväl blockstapling som drive-in ”ställage” och hantering av långt gods.

Vad är största risken om du tar en för tung last med en motviktstruck?

Ju större och skrymmande laster som måste hanteras, desto högre är kraven på truckföraren. Om sikten i färdriktningen är blockerad, då måste man backa med trucken. Det betyder en arbetsställning som varken är hälsosam eller bidrar till produktivt arbete.

Relaterade inlägg: