Vad betyder Ofelbarhetsdogmen?

Vad betyder Ofelbarhetsdogmen?

Vad betyder Ofelbarhetsdogmen?

Ofelbarhetsdogmen är Romersk-katolska kyrkans lära om påvens ofelbarhet. Läran fastslogs av Första Vatikankonciliet år 1870, men förekom redan i medeltida teologi och var den dominerande synen vid tiden för motreformationen.

Vart är påven?

Kardinal: En titel inom den katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. Påve: Den katolska kyrkans chef. Påven bor i Vatikanstaten (världens minsta land) som ligger i staden Rom.

Vad betyder ordet Heresi?

Kätteri eller heresi är en tidigare använd beteckning för villolära, det vill säga en åskådning som strider mot en etablerad trosuppfattning eller ett förhärskande samfunds tro.

Vad menas med avskeda?

Vid avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning.

När kan man se påven i Rom?

Papal Audience Tickets (Vatikanstaten) Om påven är i Rom hålls en offentlig audiens varje onsdag på Petersplatsen klockan 9.00. Det är ingen mässa utan en serie läsningar och hymner som den helige fadern framför på olika språk i sällskap med kardinalerna.

Vad är kättare kristendom?

Medeltidens kättare utgjorde en brokig skara människor som endast hade det gemensamt att de av kyrkans företrädare fördömdes för tankar och gärningar som ansågs andligt skadliga.

När kan man avskeda en anställd?

En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. Mer om saklig grund - skäl för uppsägning. Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Relaterade inlägg: