Vad är Cellnekros?

Vad är Cellnekros?

Vad är Cellnekros?

Nekros (latin: necrosis, gr. ne'krosis, "bortdöende"), förr brand, är sjuklig cell- och vävnadsdöd i en organism, till skillnad från apoptos som innebär en programmerad celldöd som gynnar organismen. Blir nekrosen tillräckligt stor kan det leda till organismens död.

Vad är en benign tumör?

Godartad är samma sak som benign. En godartad tumör eller utväxt växer på ett ställe utan att sprida sig. Den kan ändå behöva tas bort, till exempel om den blir stor eller infekterad.

Vilka celler som utvecklar tumörer?

Cancercell som delar sig. Fler och fler cancerceller bildas och efter en tid har de blivit till en liten klump av celler. Denna klump kallas för tumör och får sin näring via egna nybildade blodkärl. Tumören fortsätter att växa och till slut är den så stor att man kan se eller känna den.

Vad kallas organen i cellen och hur hålls de på plats?

Cytoplasman finns innanför cellmembranet Cytoplasman innehåller också flera små strukturer som cellen behöver för att kunna överleva. De olika delarna kallas organeller, och varje typ av organell har sin speciella uppgift.

Vad skulle hända om apoptos inte fungerade?

Celler som är skadade eller överflödiga måste därför avlägsnas via programmerad celldöd, så kallad apoptos. När detta maskineri inte fungerar som det ska kan det leda till dödliga sjukdomar som cancer (otillräcklig apoptos) eller atrofier (för mycket apoptos).

Relaterade inlägg: