Vad innebär en värdering?

Vad innebär en värdering?

Vad innebär en värdering?

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet.

Hur skapas våra värderingar?

För att värderingar ska ha avsedd funktion måste de vara genuina och leva i tanke och handling. Det tar tid att förstå vilka värderingar man har i sin organisation, och hur man lever med konsekvenserna av dem. Samt hur man påverkar, förändrar och adapterar önskade beteenden och handlingsmönster.

Vad värderar du mest i ditt liv?

Vad du väljer, medvetet eller omedvetet, att värdesätta mest här i livet kommer att ha en dominerande påverkan på utformningen av ditt liv. Det kommer att påverka dina val, det kommer att påverka vem du väljer att dela ditt liv med och det kommer att påverka hur lycklig du kommer att vara.

Varför ska man ha värderingar?

Företag som strävar efter att efterleva sina värderingar kan undvika lidande p.g.a. avsaknad av inriktning, en inkonsekvent identitet eller för att de använder tvivelaktig affärspraxis. När ett företag inte vet vad det står för, blir det också omöjligt för anställda och kunder att veta det.

Hur tar man reda på sina värderingar?

Ett klassiskt sätt att ta reda på sina värderingar är att helt enkelt lista värderingsorden framför sig och därifrån sortera dem på följande sätt:

  1. Börja med att markera eller välj ut alla värderingsord som du känner är viktiga för dig.
  2. Sortera därefter de utvalda värderingarna genom att först välja ut de tio viktigaste.

Vilka värderingar är viktigast?

Lagarbete, förra årets tvåa, är den värdering som flest svenskar tycker kännetecknar arbetsplatsen. Det verkar råda mindre förvirring på svenska arbetsplatser. Förvirring har sjunkit från plats fem på förra årets lista till plats nio i år. Glädjande är att ordet samarbete har kommit in på listan igen.

Vart kommer elevernas världsbild och värderingar ifrån?

Den etiska utvecklingen tas upp i Lgr -80. Den ska formas i kontakt och gemenskap med människor som eleven litar på och vill efterlikna. Eleven måste få bearbeta moraliska problem och konflikter, och skolan ska påverka eleven att ta ställning.

Hur lever du våra värderingar?

Vi lever våra värderingar

  • Mod att agera. Handlingskraft, nytänkande och öppenhet präglar vår organisation. ...
  • Engagemang byggt på känsla och kompetens. Med engagemang menar vi delaktighet, framåtanda och professionalism. ...
  • Ansvar som är långsiktigt och hållbart.

Hur tar jag reda på mina värderingar?

Ett klassiskt sätt att ta reda på sina värderingar är att helt enkelt lista värderingsorden framför sig och därifrån sortera dem på följande sätt:

  1. Börja med att markera eller välj ut alla värderingsord som du känner är viktiga för dig.
  2. Sortera därefter de utvalda värderingarna genom att först välja ut de tio viktigaste.

Relaterade inlägg: