Hur konjugation går till?

Hur konjugation går till?

Hur konjugation går till?

Genom konjugation kan en plasmid överföras från en bakterie till en annan. Donatorcellen bildar på sin yta en pilus, ett ytterst tunt rör som ansluts till den andra bakterien. En direkt förbindelse mellan de två cellernas cytoplasma har uppstått.

Vad är skillnaden mellan konjugation och transduktion?

Konjugation är mekanism som innebär att två bakterier kopplas samman via en kanal som kallas pilus och DNA förs mellan cellerna. Transduktion betyder att virus som kallas bakteriofager infekterar en bakterie men råkar i processen ta upp bakteriellt DNA och föra det vidare till andra celler.

Vad menas med transduktion?

Transduktion är när DNA förs över mellan bakterier med hjälp av virus. Virus som infekterar bakterier kallas för bakteriofager. Vid generell transduktion råkar en del av bakteriens (värdcellens) DNA följa med när nya bakteriofager bildas och föras över till en annan bakterie.

Vad innebär transduktion?

Transduktion är när DNA förs över mellan bakterier med hjälp av virus. Virus som infekterar bakterier kallas för bakteriofager. Vid generell transduktion råkar en del av bakteriens (värdcellens) DNA följa med när nya bakteriofager bildas och föras över till en annan bakterie.

Vad betyder att transformera bakterier?

En mycket vanlig metod för att överföra genetiskt material till en värdcell, är genom s.k. transformation. Om man har klonat en gen är det ofta så att man har genen i en plasmid, som man vill använda för att föra över genen till en bakterie, som då fungerar som värdcell.

Relaterade inlägg: