Hur många djur dör varje dag av djurförsök?

Hur många djur dör varje dag av djurförsök?

Hur många djur dör varje dag av djurförsök?

1220 djur används och dör i djurförsök i Sverige varje dag enligt den svenska definitionen av djurförsök som innebär att syftet med utnyttjandet avgör om det är ett djurförsök. Djuren används för tester av till exempel läkemedel, rengörings- och bekämpningsmedel och målarfärg.

Hur många djur dör varje år av djurplågeri?

Trenden går mot färre djurförsök
ÅrEU:s definitionSvensk definition inkl provfiske
2018274 655
2017324 771
2016344 766
2015258 403

Hur många djur plågas varje år?

Sju miljoner djur plågas i Sverige – varje år.

År det rätt med djurförsök?

Enligt den svenska djurskyddslagen är det tillåtet att utnyttja djur i djurförsök och att då utsätta dem för lidande, om den som utför djurförsöket har tillstånd för att bedriva djurförsöksverksamhet och att försöket är godkänt av djurförsöksetisk nämnd.

Hur många djur dödas varje är i världen?

107 miljoner djur dödas varje år – helt i onödan.

Relaterade inlägg: