Vad lämnar cellen ifrån sig?

Vad lämnar cellen ifrån sig?

Vad lämnar cellen ifrån sig?

Golgiapparaten fungerar som ett ”mellanlager” för bl. a. proteiner som ska skickas ut ur cellen.

Vilka delar i cellen har olika funktioner?

  • I en cell finns det olika delar som har olika funktioner. Dessa delar kallas organeller. Följande organeller behöver du ha koll på: Ribosom – cellens proteinfabrik. Här sker tillverkningen av protein som har många funktioner i organismen, till exempel som byggnadsmaterial i cellen. Mitokondrie – cellens energifabrik.

Vad är energi för att leva i cellen?

  • Energin är nödvändig för att leva. Lysosom – cellens reningsverk. Lysosomer tar hand om cellens avfall och för ut det ur cellen. Lysosomen tar också hand om skadade organeller. Det innebär att den bryter ner/destruerar dem. Cellkärna – cellens högkvarter. Från cellkärnan styrs det mesta som händer i cellen.

Hur fungerar celler och vävnader?

  • SÅ FUNGERAR KROPPEN Så fungerar celler och vävnader. Kroppen är uppbyggd av många miljarder celler. Olika celler kan ha olika utseende och uppgifter. Tillsammans bildar cellerna vävnader. Det finns flera olika typer av vävnader, till exempel muskelvävnad, benvävnad och fettvävnad. Vävnaderna bildar tillsammans organ, som hjärta och ...

Vad innehåller cellkärnan?

  • Cellkärnan innehåller dina gener. I cytoplasman finns också cellkärnan. Cellkärnan innehåller arvsmassan, DNA. Delar av arvsmassan kallas för gener. Generna innehåller information om hur kroppen ska byggas upp och fungera. Det är generna som avgör hur du ser ut och bidrar till vilka egenskaper du har.

Relaterade inlägg: