Vad är Hudinspektion?

Vad är Hudinspektion?

Vad är Hudinspektion?

Vid bedömning tittar man på tryckutsatta punkter, speciellt korsrygg, sittbensknölar, hälar, armbågar, bakhuvud, höftbenskammar och skulderblad etc. Dokumentera skador och kategorisera eventuella trycksår.

Vad kallas trycksår med en medicinsk term?

Ett trycksår är en lokal skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligen över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv (vävnadsförskjutning). Trycksår kallades tidigare ”liggsår” eller ”decubitus”.

Hur behandlar man liggsår?

Hälarna och skinkorna kan behöva avlastas från tryck med särskilda skydd. Risken för trycksår minskar om du håller huden mjuk och smidig. Därför är det bra att smörja in huden med mjukgörande kräm. Du kan också minska risken för trycksår om du håller huden ren och äter näringsrik mat.

Hur blir man av med trycksår?

Du kan förebygga trycksår Hälarna och skinkorna kan behöva avlastas från tryck med särskilda skydd. Risken för trycksår minskar om du håller huden mjuk och smidig. Därför är det bra att smörja in huden med mjukgörande kräm. Du kan också minska risken för trycksår om du håller huden ren och äter näringsrik mat.

Vad är ett trycksår?

  • Trycksår. Trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar. Trycksår kan göra mycket ont.

Hur kan trycksår uppstå?

  • Trycksår kan drabba äldre, sängliggande personer, men de kan även uppstå efter långa operationer, vid svår sjukdom och hos personer med skador i ryggraden. Trycksår kan vara smärtsamma. Djupa trycksår blir också en grogrund för bakterier vilket kan leda till sårinfektion.

Hur kan ett trycksår göra ont?

  • Ett trycksår kan göra mycket ont. Områden där ben ligger nära huden brukar vara värst utsatta. Trycksår kommer ofta på bakhuvudet, öronen, skinkorna, armbågarna eller hälarna om du är sängliggande. Efter en tid kan huden bli avskavd och du kanske får sprickor och blåsor i huden.

Relaterade inlägg: