Vad innebär gata?

Vad innebär gata?

Vad innebär gata?

En gata är en allmän plats som är avsedd både för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet, har lägre framkomlighet och ofta många utfarter.

Vad har städer utan hus?

Vad har städer utan hus, skog utan träd och hav utan fisk? Var har havet ingen bölja, floden inget vatten, skogen inga träd, bergen inga höjder och staden inga hus? Var hittar man städer utan hus, floder utan vatten, och skogar utan träd? Svar: På kartan.

Kan man bära vatten i?

Hur kan man bära vatten i en full hink som har massor av hål i sig, utan att spilla en droppe? Svar: Man låter vattnet frysa till is först.

Vilket land gåtor?

I vilket land är kunskapsnivån som sämst? Innan Mount Everest upptäcktes, vilket var det högsta berget i världen? När säger amerikanerna god natt? Svar: När dom lärt sig svenska!

Vad är det för skillnad på en gata och en väg?

I Sverige används namnen oftast med ändelsen gata, väg eller gränd. Gata är den vanligaste ändelsen inom tätbebyggelse, väg används i ytterområden, exempelvis i villakvarter, medan gränd oftast används som benämning en liten återvändsgata.

Vad går genom städer utan att röra sig?

Vad går genom städer utan att röra sig? Svar: Vägar.

Hur kan man bära vatten i en full hink som har massor av hål i sig utan att spilla en droppe?

Hur kan man bära vatten i en full hink som har massor av hål i sig, utan att spilla en droppe? Svar: Man låter vattnet frysa till is först.

Vad äter snögubben?

- Vad äter snögubben till frukost? - Snö-flingor!

Vilket ord har 29 bokstäver gåta?

Vilket ord har 29 bokstäver? Svar: Alfabetet.

Vad är det för skillnad på gåtor?

Visar alla 8 gåtor med ordet skillnad Vad är det för skillnad mellan en elefant och en kokt potatis? Svar: Elefanten går inte att mosa. Vad är det för skillnad mellan en smutsig gris och en ren? Svar: Renen har horn.

Varför heter det gata och väg?

Ordet gata syftade ursprungligen på en väg som gick mellan inhägnader, exempelvis hagar, tomter eller byggnader. Ordet väg används idag framförallt om landsvägar. En smal gata avgränsad av höga murar eller hus kallas gränd. En gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet kallas återvändsgata.

Relaterade inlägg: