Vad menas med SIS standard?

Vad menas med SIS standard?

Vad menas med SIS standard?

2001 och Standardiseringskommissionen i Sverige skedde en sammanslagning av flera standardiseringsorganisationer och SIS fick namnet Swedish Standards Institute. Sedan heter SIS Svenska institutet för standarder eller på engelska Swedish Institute for Standards.

Hur skriver man brev enligt SIS dokument?

Det finns en standard för affärsdokument och praktiska skrivelser som SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige, rekommenderar. En standard skapar enhetlighet och sparar tid både för mottagare och avsändare. Utgivare, dvs, den som skriver dokumentet skrivs alltid i position 0 på linjalen och rad 1.

Vad är ett Sishem?

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. På våra ungdomshem får ungdomarna vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga).

Får man ha sin telefon på SiS?

Du får använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon och internet, på de tider som gäller på ungdomshemmet. Om personalen bedömer att din behandling påverkas negativt så kan de förbjuda dig att använda elektroniska kommunikationstjänster.

Kan stå för standard?

standard, från eng.; se föreg, slutet.

Relaterade inlägg: