Vad är skogsförvaltning?

Vad är skogsförvaltning?

Vad är skogsförvaltning?

Skogsförvaltning innebär att ta hand om allt som berör skötseln av en skogsfastighet. Det innefattar alltifrån planering och genomförande av skogliga åtgärder som plantering, röjning, gallring och naturvårdande skötsel till underhåll av vägar och diken samt dokumentation av alla utförda åtgärder.

Vad gör en skogsförvaltare?

Som skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning.

Vad gör en produktionsledare skog?

Som produktionsledare arbetar du tätt samman med en eller flera skogsförvaltare för att upphandla, planera och styra våra resurser för avverkning och skogsvård inom våra olika uppdrag. Du svarar också för planering, styrning och transport av våra virkesleveranser till våra virkeskunder.

Hur mycket tjänar ni som produktionsledare?

Marknadslönen 2022 för produktionsledare ligger mellan 37 000 och 49 000 kronor per månad. Arbetet innebär att du fattar beslut i dagliga frågor som rör arbetet. Du har ofta kontakt med kunder och leverantörer, prioriterar arbetsfördelning och ordning.

Vad är syftet med skogsvårdslagen?

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.

Hur mycket tjänar en produktionschef?

Marknadslön för Produktionschef. Marknadslönen för produktionschef ligger 2022 från 42 000 kronor och uppåt per månad vid mindre verksamhet. Vid större verksamhet ligger marknadslönen på 52 000 kronor och uppåt.

Hur mycket tjänar en produktionsingenjör?

40 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Relaterade inlägg: