Vad betyder det att något är närproducerat?

Vad betyder det att något är närproducerat?

Vad betyder det att något är närproducerat?

Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och vill tala om att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp. Begreppen säger inget om påverkan på miljön.

Vad är det för skillnad på ekologiskt och konventionellt?

Ekologiskt och konventionellt jordbruk – vad betyder begreppen? Det ekologiska lantbruket använder sig, till skillnad från det konventionella, inte av konstgödsel eller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Istället används andra metoder, som andra växtföljder, gröngödsling och mer kretsloppsfokus gällande gödseln.

Vad menas med närodlat?

Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och vill tala om att varan är odlad eller producerad nära där du gör dina inköp. Begreppen säger inget om påverkan på miljön.

Vad är lokalproducerat?

Livsmedel som produceras inom ett begränsat område omnämns ofta som lokal- eller närproducerade. Det finns ett stort intresse från många aktörer i samhället att offentlig sektor genom upphandling ska bidra till att främja livsmedelsproduktionen i Sverige eller närområdet.

Vad innebär det att ett livsmedel är ekologiskt odlat?

Vad är ekologisk mat? I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården.

Relaterade inlägg: