Hur tillverkas A4-papper?

Hur tillverkas A4-papper?

Hur tillverkas A4-papper?

Papper görs av hopfiltade fibrer. Idag används växtfibrer, som mals till pappersmassa, blandas med vatten, pressas, torkas och efterbehandlas. Dagens pappersmaskiner gör tusentals pappersark per minut. Det finns minst 50 000 olika användningsområden för papper.

Hur gör man papper i ett pappersbruk?

På ett pappersbruk tillverkas sedan pappersmassan till papper. Pappersmassan mals sönder och olika kemikalier tillsätts tillsammans med lim så pappret blir starkare. Sedan sugs vattnet bort ur pappret. När det har torkat är tillverkningen färdig och pappret rullas upp på enorma pappersrullar.

Hur stort är A6 i cm?

A-format
FormatBredd (mm)Höjd (mm)
A5148210
A6105148
A774105
A85274

Hur gör man för att få fram papper av ved?

Papperstillverkning

  1. Mäldberedning. Fiberråvaran kommer till pappersbruket antingen som pumpmassa eller som balar eller rullar. ...
  2. Avvattning. I pappersmaskinen avvattnas, pressas och torkas mälden till ett färdigt pappersark. ...
  3. Pressning. ...
  4. Torkning. ...
  5. Papperets färdiggörning.

Hur många A4 på ett A1?

Därefter kommer A1 som är A0 vikt en gång. Viker man A0 två gånger får man A2 och så vidare. Det vanligaste formatet i A-serien är A4 som är den storleken på papper som man normalt har i sin skrivare hemma....A-format.
FormatBredd (mm)Höjd (mm)
A1594841
A2420594
A3297420
A4210297

Vem gör papper?

Kärnan i den svenskägda massa- och pappersindustrin utgörs idag av SCA, BillerudKorsnäs, Holmen, Södra Skogsägarna och Rottneros. Det utländska ägandet har ökat markant sedan slutet av 1990-talet. Av det 60-tal bruk som tillverkar någon form av massa och papper har ungefär hälften utländska ägare.

Relaterade inlägg: