Hur mycket pengar får en läkare?

Hur mycket pengar får en läkare?

Hur mycket pengar får en läkare?

Den genomsnittliga månadslönen för specialistläkare i Sverige var 83 200 kronor år 2021. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region.

Vad tjänar en duktig säljare?

Marknadslön för Säljare Marknadslönen 2022 för säljare är mellan 38 000 och 50 000 kronor per månad. Söker nya och bearbetar befintliga kunder. Utreder behov, föreslår och offererar kundanpassade ekonomiska och tekniska lösningar. Förhandlar om priser och villkor och sluter avtal.

Vilket yrke tjänar män mest pengar på?

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Vad tjänar en läkare 2021?

För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad. För de läkare som arbetar på ett akutsjukhus eller i en annan så kallad dygnet-runt-verksamhet tillkommer ofta jour- och beredskapsersättning, utöver grundlönen.

Hur mycket får en hjärnkirurg i lön?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201775 100 kronor80 300 kronor
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor
202077 000 kronor81 500 kronor

Vad tjänar en säljare i snitt?

44 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vilka utbildningar tjänar man mest på?

Läkare är det yrke som har högst livslön, 28,2 miljoner kronor, i jämförelse med 19,1 miljoner för den med endast naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Andra utbildningar i topp är civilingenjör, ekonom och jurist. Tandhygienist, bibliotekarie och fysioterapeut ligger lägre i livslön än den med gymnasieutbildning.

Relaterade inlägg: