Hur räknas semesterperioden?

Hur räknas semesterperioden?

Hur räknas semesterperioden?

Enligt semesterlagen är semesterår perioden 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Motsvarande period närmast före semesteråret innan kallas intjänandeår . Du tjänar in semesterlön (rätten till ersättning när du är semesterledig) under intjänandeåret, medan du tar ut semesterledigheten under semesteråret.

Hur räknar man semesterdagar deltid?

Även anställda som har deltidsarbete eller oregelbundna arbetstider har rätt till en semesterledighet som motsvarar semesterlagens 25 dagar. Arbetar du deltid, till exempel 80 procent, men fördelat över 5 dagar per vecka, så påverkas inte antalet semesterdagar som du har rätt till (vanligen 25 dagar).

Hur många semesterdagar när man år 50?

Det året man fyller 50 år så erhåller man ytterligare en semesterdag. Liknande bestämmelser finns i kollektivavtal inom den privata sektorn. Om kollektivavtal saknas på din arbetsplats, finns möjligheten att i det enskilda anställningsavtalet avtala om en längre semesterledighet än 25 dagar.

När år semesterperioden?

Semesterlagen och de flesta kollektivavtal säger att alla har rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren ska ge besked om när du ska ta ut semester i god tid innan sommaren. För övrig tid på året finns det egentligen inga regler om semesteruttag.

Får man färre semesterdagar när man jobbar deltid?

Deltidsanställda har rätt till lika många semesterdagar enligt lag och kollektivavtal som heltidsanställda. Däremot är inte semesterdagarna värda lika mycket. Jobbar du exempelvis 80 procent får du semesterlön på 80 procent när du tar ut semester.

Hur många semesterdagar på 50 procent?

Semesterlagens 25 dagar gäller även vid deltid Även anställda som har deltidsarbete eller oregelbundna arbetstider har rätt till en semesterledighet som motsvarar semesterlagens 25 dagar.

När tar de flesta semester?

En undersökning från Visma visar att hälften av landets arbetstagare tar ut semester under de tre populäraste veckorna 29, 30 och 31. I år motsvarar det perioden 17 juli - 6 augusti. Därefter sjunker antalet semesterfirare markant. De populäraste semesterveckorna sammanfaller med den klassiska industrisemestern.

Relaterade inlägg: