Vad är en perfekt diamant?

Vad är en perfekt diamant?

Vad är en perfekt diamant?

En "perfekt" diamant som bildats långsamt består av rent kol, är färglös, har oktaedrisk form och är mycket hård. Det som har hänt är att kolatomen har bundit sig till fyra andra kolatomer i form av en tetraeder runt sig. Kolatomerna hålls ihop med hjälp av mycket starka bindningar.

Vad är det högsta värdet på diamanten?

  • Diamanten är det hårdaste materialet som förekommer naturligt i naturen och innehar det högsta värdet på den så kallade Mohs hårdhetsskala. Skalan bygger på vilka material som kan repa ett annat. Diamanten som har värdet 10 (högsta värdet) kan repa alla material med värdet 1-9.

Hur värderas diamanter?

  • Hur värderas diamanter? Diamanter värderas efter fyra parametrar, diamantens fyra C. C:na står för Clarity, Carat, Color och Cut, alltså Renhet, Vikt, Färg och Slipning. Av dessa är slipningen den viktigaste faktorn för diamantens utseende. Slipningen graderas enligt en standardiserad skala med perfekt i toppen.

Vad väger den berömda diamanten 106 carat?

  • Idag väger den berömda diamanten 106 carat och är en del av de brittiska kronjuvelerna. Diamanter har brutits i industriell skala sedan 1700-talet. Den moderna diamantindustrin startade dock i Sydafrika under slutet av 1800-talet, då diamanter hittades på en farm som ägdes av en man vid namn Adrian van Wyk.

Hur mycket färg har en vit diamant?

  • I en diamant yttrar sig färg som en svagt gulaktig färg. Ju mindre färg en diamant har, desto högre är dess betyg och därmed värde. Det nuvarande prisrekordet för en vit diamant är ca 184 miljoner kronor. Efter slipning anses allmänt färgen vara den näst viktigaste egenskapen när man väljer en diamant.

Relaterade inlägg: