Varför reagerar jag så starkt?

Varför reagerar jag så starkt?

Varför reagerar jag så starkt?

Emotionellt instabil personlighetsstörning är en störning i den psykiska hälsan som minskar funktionsförmågan i hög grad. Symtomen kan vara mycket olika, men det centrala är ett labilt känsloliv, svårigheter att reglera sitt beteende och problem i interaktionen med andra människor.

Hur hanterar man en otrevlig kund?

Även om man till varje pris vill undvika att en kund blir missnöjd så är det nog få företag som har lyckats klara sig undan det helt och hållet....Hur man hanterar arga kunder – 5 enkla steg

  1. 1 Behåll lugnet. ...
  2. 2 Acceptera ansvar. ...
  3. 3 Besvara kundens oro och ställ frågor. ...
  4. 4 Fokusera på målet – att lösa problemet. ...
  5. 5 Följ upp.

Hur är en Känslostyrd människa?

Känslostyrt beteende innebär att man väntar tills man känner sig mer motiverad eller mindre deprimerad innan man börjar engagera sig i vissa handlingar.” Varför har vi känslor och stämningslägen? Känslor är något grundläggande hos människan (och andra djur).

Hur blir man av med skamkänslor?

Compassion, självmedkänsla, är ett viktigt verktyg för att bli av med skamkänslor. + I stället för att trycka undan, tänk: “Åh, nu har jag ett utmärkt tillfälle att vänja mig vid känslan”. Känn efter hur den känns i kroppen och hur fysisk den är. + Erkänn skammen.

Hur hanterar man elaka kunder?

Även om det ibland kan vara svårt att inte ta åt sig när en kund är otrevlig så måste man försöka behålla lugnet. Är du trevlig och lugn så är chansen mycket större att kunden också är det. Kan ni prata sakligt så är det dessutom lättare att definiera problemet och lösa det.

Relaterade inlägg: