Vad är Industriella Informations och Styrsystem?

Vad är Industriella Informations och Styrsystem?

Vad är Industriella Informations och Styrsystem?

Industriella informations- och styrsystem är it-baserade system som används för att styra och övervaka fysiska processer och system i realtid. Många samhällsviktiga verksamheter, exempelvis dricksvattenproduktion och eldistribution, är beroende av den här typen av system.

Vad gör servostyrning?

Servostyrning är ett system som gör ratten lättare att vrida och bilen lättare att styra. De allra flesta bilarna på våra vägar är utrustade servostyrning. Den är hydraulisk (med servo-olja) på lite äldre bilar och elektrisk på nyare. Om bilen känns tungstyrd är något fel på servostyrningen.

Vilka styrsystem finns?

Ett klassiskt styrsystem är kopplat till en operatörspanel. Panelen kan vara mer eller mindre avancerad med allt från ett par knappar till komplicerade operationsbord med lampor, spakar och knappar i mängder. Det finns också styrsystem som tillverkas som integrerade kretsar, oftast i form av mikrochips.

Hur ska det kännas i ratten när du vrider den med fulla rattutslag?

Fullt rattutslag är ingen fara, men ligger du och vrider mer än det går så är det inte bra. Alltså så du hör det tjuter.

Hur många rattutslag?

Det räcker med en jätteliten rattrörelse, så länge man har koll på svängradien så är det inga problem alls... Kontrollanterna vill gärna att man skall backa och ställa sig så rakt som möjligt, nu grundar jag detta på att backa runt hörn, vilket de flesta får göra på sina uppkörningar.

Hur lagar man servostyrning?

Hydraulisk servostyrning Den hydraulisk servon har en momentkänslig styrventil med en vridstav på ratten. När styrmomenten ökas då vrids den och hydraulventiler öppnas och hydraulvätskan strömmar in med högttryck. Nu förtiden servon kan vara hastighet broande och måste ha hjälp med elektronisk reglerad hydraulventil.

Hur kontrollerar man att servostyrningen fungerar?

Du kontrollerar att styrservon fungerar genom att dra i ratten, hålla ett lätt tryck till höger eller vänster och starta motorn. Styrservon bör fungera ifall du känner ett lätt tryck och att det genaste blir lättare att vrida / styra ratten då motorn startas.

Vad är Bakhjulssladd?

Bilen svänger för mycket eftersom bakdäcken tappar greppet. Får bakhjulssladd. Drabbar oftast bakhjulsdrivna bilar.

Relaterade inlägg: