Hur är kroppen uppbyggd anatomiskt?

Hur är kroppen uppbyggd anatomiskt?

Hur är kroppen uppbyggd anatomiskt?

Människans skelett är uppbyggt av drygt 200 ben som utgör cirka 20% av kroppsvikten. Skelettet fungerar som en stomme för kroppen och håller den upprest. Skelettet skyddar hjärnan och våra inre organ. Muskel.

Vad tror Tänker ni att avsaknad av beröring kan innebära i praktiken för oss människor?

Du känner dig omtyckt och inkluderad. Beröring minskar dessutom smärta. Samtidigt som liten smekning skapar välmående, kan en felaktig beröring eller blir berörd av fel person, skapa en känsla av kränkthet, äckel, ledsenhet, tvång, förminskning, och rädsla.

Har inget behov av närhet?

Brist på fysisk närhet kan leda till någonting som kallas för hudhunger och studier visar att vi har ett fysiskt behov av beröring precis som vi behöver syre, mat och vatten. Ofta känns det som om någonting fattas och risken finns att detta tomrum fylls med destruktiva vanor eller flyktbeteenden.

Hur fungerar Känselceller?

Huden, som är vårt största organ, omsluter oss och skyddar oss från omgivningen. Denna mjuka, men tåliga yta är fylld av känselceller som reagerar på olika former av tryck. Ett av våra mest känsliga områden på kroppen är fingertopparna, där en enskild fingerblomma kan innehålla över tio tusen känselceller.

Vad händer i en reflex?

En del reflexer hjälper till att skydda kroppen mot skador. Om du till exempel råkar lägga handen på något varmt och bränner dig, drar du undan handen innan du hunnit bli medveten om värmen och smärtan. Reflexen sker snabbare än om nervimpulsen måste hinna nå hjärnan innan den leder till att handen tas bort.

Relaterade inlägg: