Hur kan budgetering användas som styrmedel?

Hur kan budgetering användas som styrmedel?

Hur kan budgetering användas som styrmedel?

Det var under 1920-talet som budgetering började användas som ett verktyg för att styra kostnader och kassaflöden. Budgeten började användas för att planera och samordna verk- samheter och senare blev strategisk planering vanligt. Budgeten används som en plan för inkomster och utgifter under en viss tid.

Är budget ett styrmedel?

Budget är ett av de vanligaste styrsystemen inom de formella styrmedlen. I dagsläget är debatten om budgetering intensiv och det råder oenigheter om budgeten i själva verket är ett bra verktyg eller ett onödig ont.

Vad kan man använda istället för budget?

I stället fokuserar man nu på det som kallas beyond budgeting, det vill säga målsättningar och drivare – faktorer som påverkar resultatet. Det frigör tid och ger ett lika bra beslutsunderlag, menar Anna Bayer, chef för Ica-gruppens affärsplanering och analys. Ekonomistyrning utan budget kan låta som en anomali.

Hur gör man en enkel budget?

Lägg ihop inkomst efter skatt (exempelvis lön, studiemedel eller a-kassa) med eventuella bidrag (exempelvis bostadsbidrag och barnbidrag) för att få fram den disponibla inkomsten, det vill säga de pengar du har att röra sig med varje månad. Samla sedan utgifterna. Utgifter kan vara mer eller mindre nödvändiga.

Hur gör man en ekonomisk prognos?

Prognosen tar hänsyn till både det verkliga utfallet för de månader som gått, och budgeten för resterande månader av året. Om avvikelser mot den fastställda budgeten identifieras i prognosen kan din företagsledning med hjälp av informationen göra de åtgärder och justeringar som krävs.

Relaterade inlägg: