Var finns oljan i Norge?

Var finns oljan i Norge?

Var finns oljan i Norge?

År 1974 upptäcktes stora fyndigheter av olja och gas i området Statfjord och två år senare den godkändes utbyggnadsplanen och produktion av olja på platsen. Fältet var tidigare både Norges och Nordsjöns största.

Vad gör Norge med sin olja?

Enligt en färsk rapport från Nordea kan Norge tjäna upp till 1 750 miljarder kronor (177 miljarder euro) i skatteintäkter från olja och gas i år. – Det motsvarar en hel årlig norsk statsbudget, säger Nordeas chefsekonom i Norge Kjetil Olsen till Svenska Yle.

I vilket hav borrar Norge efter olja?

Det är ett område i Barents hav, sydost om Svalbard, som nu är aktuellt när Norge planerar för upp emot nio nya oljefält i Arktis. Området har hittills varit orört, med ett känsligt ekosystem som riskerar att påverkas negativt. – Oavsett miljöförändringarna så är Arktis ett område med hårt klimat.

Varför tar vi inte olja från Norge?

Oljan delar Norge i två läger, de som vill stoppa den egna utvinningen för att minska de globala utsläppen, och de som tror att den norska produktionen i så fall bara skulle ersättas av annan sämre olja med högre klimatpåverkan. Så klimatet är hett i norsk politik.

Kan Norge öka sin oljeproduktion?

Norge och oljan. Illustration: Shutterstock. Medan delar av Europa drabbats av de värsta översvämningarna på många decennier planerar Norge och OPEC att öka sin oljeproduktion.

Varför köper vi inte olja från Norge?

I dag kommer bara nio procent av vår inköpte råolja därifrån, mot 51 procent 2011. 73 procent av den olja vi får idag kommer istället från Norge, som en konsekvens av att miljökraven blir hårdare, och Norge har lägre andel koldioxidutsläpp vid utsläppskällan.

Kan Norge öka gasproduktion?

Den internationella tidningen Upstream skriver att Norge kan öka exporten av gas med upp till 25 procent i år. Om man utgår från snittet för gaspriset för resten av året på 17,70 NOK innebär detta ökade intäkter från gasförsäljning från Norge på 265-530 miljarder NOK på årsbasis.

Relaterade inlägg: