Vad är det i kontrastvätska?

Vad är det i kontrastvätska?

Vad är det i kontrastvätska?

Vid andra undersökningar sprutar vi in en kontrastvätska i blodet. Avsikten med detta är att se eventuella sjukdomsprocesser tydligare. Många får en känsla av värme när kontrastvätskan strömmar in i kroppen, men detta går fort över och är helt ofarligt.

Varför gör man skiktröntgen på lungorna?

Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor. Ibland ger datortomografi inte ett säkert svar om tumören spridit sig. Då kan man behöva komplettera med så kallad PET-kamera eller magnetkameraundersökning av levern.

Vad innehåller Röntgenkontrast?

Negativa röntgenkontrastmedel Det vanligast använda är koldioxid som kan tillföras intravasalt i samband med angiografiundersökningar då den löser sig i blodet och försvinner med utandningsluften (vanlig rumsluft skulle i denna kontext ge luftembolier).

Vad ser man på datortomografi lungor?

Datortomografi ger hundratals bilder på mm-nivå av dina lungor, vilket gör att läkare snabbt kan ta reda på tidiga tecken på sjukdom och på så sätt förbättra dina odds att få bästa behandling.

Vad ser man på en skiktröntgen?

Med hjälp av datortomografi kan man undersöka de flesta av kroppens organ. Datortomografi kallas även DT eller CT, och i folkmun även skiktröntgen. Datortomografen är en röntgenapparat där röntgenstrålkällan roterar runt dig. Resultatet blir detaljrika bilder av den undersökta kroppsdelen.

Relaterade inlägg: