Hur slutade mellankrigstiden?

Hur slutade mellankrigstiden?

Hur slutade mellankrigstiden?

11 november 1918 – 1 september 1939Mellankrigstiden / Period

Hur levde man under mellankrigstiden?

Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även det politiska klimatet i Europas länder.

Mellan vilka år var mellankrigstiden?

Perioden mellan första världskrigets slut 1918 och andra världskrigets början 1939 brukar kallas för mellankrigstiden.

Vad hände under den svarta veckan?

Under svarta veckan mobiliserades de europeiska stormakternas arméer och försvarsallianserna trädde i kraft. Europa var i krig. Den mördades Österrike-Ungerns ärkehertig Franz Ferdinand och hans hustru Sophie under ett besök i staden Sarajevo i Bosnien-Hercegovina.

Vad hände den 8 maj 1945?

Den kapitulerade de tyska trupperna, andra världskriget tog slut i Europa.

Vad är en kamporganisation mellankrigstiden?

Hakkors i svenska flaggans färger. Sverige fick redan 1924 ett nationalsocialistiskt parti under ledning av veterinären Birger Furugård och senare en fascistisk kamporganisation under furiren Sven Olov Lindholm. Båda organisationerna odlade kontakter med de tyska nazisterna.

Relaterade inlägg: